โซล่าเซลล์

ลดค่าไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ ติดตั้งบนหลังคา Solar Car Park

SOLAR CAR PARK   3.8kw   ระบบ Ongrid ประหยัดค่าไฟ 3,000 -4000 บาทต่อเดือน ราคา รวมติดตั้ง ทั้งระบบ พร้อมใช้งาน รถจอดได้ 2 คัน  ราคา 335,000 บาท 12kw  ระบบ Ongrid ประหยัดค่าไฟ เดือนละ 7000-...
Read More
โซล่าเซลล์

ลดค่าไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม SOLAR FOR INDUSTRIAL

โรงงานขนาดเล็ก  System: 50 KW ลดค่าไฟ เดือนละประมาณ  31,941 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาคุ้มทุน 6.17 ปี โรงงานขนาดกลาง System: 100 KW คุ้มทุน 6.00 ปี ลดค่าไฟ เดือนละประมาณ     63,882 บาท   โรงงา
Read More
โซล่าเซลล์

ชุดลดค่าไฟบ้าน สวน รีสอร์ท ด้วยโซล่าเซลล์

ชุดลดค่าไฟ บ้าน สวน รีสอร์ทอัตโนมัติ ประกอบด้วย – เป็นระบบโซล่าร์ โดยไม่พึ่งไฟ จากการไฟฟ้า – เปิดปิดไฟ อัตโนมัติ  LED BUBLE  หลอด 3 WATT จำนวน 6 หลอด – ชุด  Automatic control charge – Battery Deep
Read More
โซล่าเซลล์

SOLAR ENERGY ลดค่าไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์

ระบบโซล่าเซลล์ ชุดทดลองใช้ ราคาพิเศษ ระบบ โซล่าร์เซลล์แบบ Off grid ไม่ยุ่งกับไฟรัฐบาล ชุดทดลองใช้ ราคาพิเศษ 39,000  บาทพร้อมติดตั้ง ชุดบ้านเล็ก  300 วัตต์ ไม่ต้องพึ่งการไฟฟ้า   69,000  บาท ...
Read More
โซล่าเซลล์

ราคาระบบ-งบประมาณ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

กรณีคืนทุน   6  ปี  รวมค่าบำรุงรักษารายปี ค่าไฟ  Onpeak  หน่วยละ 4.2 บาท ค่าระบบ  จะต้องควบคุมงบประมาณ ต่างๆ  ให้อยู่ในราคา  ไม่เกิน 35  บาทต่อวัตต์ ตัวอย่าง ขนาด   1MW  ราคาระบบรวมติดตั้ง  อยู่ที่...
Read More
โซล่าเซลล์

solar energy พลังงานทางเลือกในการลดค่าไฟฟ้า

การพึ่งพาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนนับวันจะทวีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ รวมถึงการใช้พลังงานจากฟอสซิลมักก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้กำลังการผลิตยังเลยจุ...
Read More
โซล่าเซลล์

พื้นที่ที่มีแสงแดดนำมาผลิตไฟฟ้าได้ในไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงได้รับรังสีจากแสงอาทิตย์ค่อนข้างมาก      เมื่อคำนวณความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่ทั่วประเทศพบว่ามีค่าเท่ากับ 18.2        เมกะจูล/ตารางเ
Read More
โซล่าเซลล์

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าไฟฟ้า

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าไฟฟ้า สามารถทำได้ทั้งแบบ ออนกริด และออฟกริด ติดตั้งบนหลังคา (โซล่าร์รูฟท๊อป) หรือติดตั้งแบบทั่วไปก็ได้เช่นกัน การติดตั้งระบบเพื่อลดค่าไฟฟ้า สำหรับบ้าน หรือโรงงานอุตสา
Read More
โซล่าเซลล์

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

JTT SolarCell เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มที่ดำเนินการด้านเทคโนโลยีพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานสีเขียว (Green Energy) เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานแห่งอนาคต บริษัทสามารถนำเอาเทคโนโลยีพลังงานแสงอ...
Read More
โซล่าเซลล์

ลดค่าไฟฟ้า บ้าน โรงงาน ติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา

บริการให้คำปรึกษา จัดทำเอกสาร TOR ออกแบบ ติดตั้ง ระบบโซล่าร์เซลล์ แบบครบวงจร ลดค่าไฟฟ้าให้กับบ้าน  โรงงานอุตสาหกรรม โดยการติดติดตั้งระบบ แผงโซล่าเซลล์ โดยทีมงาน ทีมีประสบการณ์การออกแบบติดตัั้ง โซล่า
Read More
โซล่าเซลล์

บริการติดตั้ง โซล่าเซลล์ โซล่ารูฟท็อป เพื่อลดค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

JTT SolarCell เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มที่ดำเนินการด้านเทคโนโลยีพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานสีเขียว (Green Energy) เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานแห่งอนาคต บริษัทสามารถนำเอาเทคโนโลยีพลังงานแสง...
Read More