ซ่อมประกอบ อัพเกรด คอมพิวเตอร์

รับสมัครช่างซ่อมแผงวงจร LCD TV

รับสมัคร ช่างซ่อมแผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า LCD TV  ตำแหน่ง ทำงานที่ คู้บอน, ปากเกร็ด กทม. ติดต่อ 0896880722 ช่างนะ ...
Read More
ไม่มีหมวดหมู่

อิเล็กโทรไลท์ คาปาซิเตอร์

อิเล็ก โทรไลท์คาปาซิเตอร์ เป็นคาปาซิเตอร์ ที่ทำมาจากแผ่นโละหะตัวนำสองแผ่น คั่นด้วยฉนวน แล้วจุ่มอยู่ในน้ำยากรด มักนำมาใช้ในวงจรกรองแรงดันของเมนบอร์ด เพราะมีความจุสูง ซึ่งในปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้ในเม...
Read More
ไม่มีหมวดหมู่

เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอมรมได้พัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ ในการซ่อมโน๊ตบุ๊ค ในระดับเมนบอร์ด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดเตรียม และดูแลรักษาเครื...
Read More