การรีบอลขาไอซี BGA

การเรียนรู้และฝึกความ ชำนาญในการรีบอลขาไอซี BGA VGA ใหม่มีความจำเป็นสำหรับช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คในระดับเมนบอร์ด ถึงแม้ว่าการซื้อไอซีเหล่านี้มาใหม่จะมีการสร้างขามาเรียบร้อยแล้วก็ตาม เพราะถ้าหากมีความผิดพลาดในการถอดเปลี่ยน ก็จะทำให้ขาไอซีที่ถูกสร้างมาแล้ว เสียไป ขนาดไม่เท่ากันหรือ ไหลมารวมกัน ด้วยเหตุนี้ช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คจึงควรที่จะทำการสร้างขาไอซี BGA VGA เหล่านี้ใหม่ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการประหยัดค่าไอซี ไม่ใช่วางพลาดไปก็เอาตัวใหม่มาวางเลย ซึ่งทำให้การซ่อมมีต้นทุนที่สูงขึ้น

เครื่องมือและอุปกรณ์การซ่อมที่ใช้ในการรีบอล

หัวเป่าลมร้อนแบบลมหมุน หรือแบบธรรมดา แนะนำให้ใช้หัวเป่าลมร้อนแบบลมหมุนหัวแร้งเพลตรีบอลตัวจับยึดชิปตะกั่วเม็ดฟลั๊กเก็บตะกั่วฟลั๊ก RMA223-uv, ซิลซับตะกั่วแผ่นยางกันความร้อนแหนบทินเนอร์ หรือ โซลเว็นสำหรับทำความสะอาดแปรงทาสีขนาด นิ้วตัดปลายขนแปรงให้สั้น

ทำความสะอาดตะกั่วที่เหลืออยู่ด้วยหัวแร้ง

นำไอซี BGA ที่ ถอดออกมาจากเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คมาซับตะกั่วที่เป็นขาไอซีเดิมออก โดยใช้ฟลักเก็บตะกั่วเล็กน้อย ป้ายไว้บนขาไอซีตำแหน่งไดก็ได้ ใช้หัวแร้ง กดปุ่มแรงความร้อนเล็กน้อย วางลงบนตำแหน่งที่ป้ายฟลั๊กเก็บตะกั่วไว้ ให้ฟลั๊กละลาย พร้อมกับให้ตะกั่วละลายติดไปกับปลายหัวแร้ง เคลื่อนหัวแร้งไปทางซ้ายขวา เพื่อละลายตะกัวให้ติดไปกับปลายหัวแร้ง เมื่อขนาดของก้อนตะกัวที่ละลายเป็นของเหลว ติดกับปลายหัวแร้งมากก็ให้เคลื่อนปลายหัวแร้ง ให้พ้นออกจากตัวไอซี เพื่อนำตะกั่วทิ้ง ทำอย่างนี้ซ้ำกับส่วนของขาไอซีที่อยังเหลืออยู่ จนกว่าจะหมด จะได้ผิดบัดกรีของไอซีที่ค่อนข้างเรียบ แต่ยังมีผิวที่นูนอยู่เล็กน้อยเนื่องจากมีตะกั่วเหลืออยู่

ซับตะกั่วด้วยซิลซับตะกั่วเพื่อให้ได้ผิวบัดกรีที่เรียบ

ใช้ซิลซัชตะกั่ว ขนาด 2.5 มมงอ ปลายเล็กน้อยวางลงบนไอซี วางหัวแร้งลงตรงรอยงอของตะกั่วเร่งความร้อนเล็กน้อย เพื่อให้ความร้อน ไหลผ่านซีลซับตะกั่วไปยังตะกั่วที่อยู่กับผิวบัดกรีของตัวไอซี เคลื่อนหัวแร้งไปพร้อมๆกันกับซีลซับตะกั่ว ไปไปตามแนวของขาไอซี BGA เพื่อ ซับตะกั่วที่เหลืออยู่จากการใช้หัวแร้งเก็บไปก่อนหน้านี้ เคลื่อนหัวแร้งให้ทั่วไอซี เพื่อทำการเก็บตะกั่วให้หมด จนได้ผิวบัดกรีที่เรียบ ทดสอบใช้นิ้วไล่ดูบนผิวบัดกรีที่เป็นจุดๆ จะได้ผิดบัดกรีที่เรียบ ไม่สะดุดมือ

ข้อควรระวัง

อย่าเร่งความร้อนของ หัวแร้งสูงมาก และใช้เวลานาน เพราะจะทำให้ไอซีมีการสะสมความร้อน และทำให้ตัวไอซีมีรอยไหม้ หรือบวมขี้น ตรงส่วนที่สัมผัสกับหัวแร้ง หรือจุดบัดกรีที่เป็นทองแดงขาดหลุด ทำให้ตัวไอซีเสียหาย

 

เลือกเพลตจากชุดเพลตรีบอล โดยการนำเพลตมาเทียบกับจุดบัดกรีบนตัวไอซีว่าช่องที่เจาะของเพลตตรงกับจุด บัดกรีของตัวไอซีทุกช่อง ไม่เอียงหรือเลื่อมกับจุดบัดกรี

เลือกตะกั่วเม็ดโดยลองใช้ ตะกั่วเม็ดแต่ละขนาดวางลงในช่องของเพลตดูว่าตะกั่วเม็ดขนาดใดวางลงไปแล้ว หลุดลงด้านล่างของเพลตได้พอดี เช่นนำตะกั่วเม็ดขนาด 0.76วางลงไปแล้วติดอยู่ด้านบน 0.60 วางลงไปแล้วติดอยู่ด้านบน 0.50 หลุดลงด้านล่าง0.40หลุดลงด้านล่าง ก็ให้ใช้ตะกัวเม็ด ขนาด 0.5 ใน การรีบอลไอซีตัวนั้น ถ้าเราใช้ตะกั่วใหญ่กว่าช่องของเพลต หลังจากทำการรีบอลแล้วจะแกะเพลตออกจากตัวไอซีไม่ได้ ถ้าแกะแรงก็จะทำให้จุดบัดกรีของตัวไอซีขาดหลุดออกมา หรือทำให้เพลตงอเสียรูปทรง หรือแตกเสียหาย ถ้าใช้ตะกั่วเล็กไปตอนเกลี่ยตะกั่วลงบนช่องของเพลตตะกั่วจะลงไปอยู่ในช่อง ที่เจาะของเพลตมากกว่า1เม็ด ทำให้ต้องเสียเวลามาหยิบออกก่อนเป่าลมร้อน หรือถ้าเราไม่เอาออกก็จะทำให้ขนาดของขาไอซีทีรีบอลมีขนาดไม่เท่ากัน

ทาฟลั๊ก RMA223-uv ลงบนผิวบัดกรีของตัวไอซี ใช้ลมร้อนเป่าเบาๆพอให้ฟลั๊กละลายเคลือบบนผิวบัดกรีให้ทั่ว นำเพลตรีบอลของไอซี BGA ที่ จะทำการรีบอล วางลงบนตัวไอซี โดยให้ช่องที่เจาะของเพลตตรงกับจุดบัดกรีของไอซี ความหนึดของฟลั๊กที่ทาไว้จะช่วยยึดเพลตไว้ไม่ให้เลื่อนหลุดออกจากไอซี

นำไอซีที่วางเพลตลงไปแล้ว ยึดเข้ากับตัวจับยึดชิป หรือถ้าไม่มีตัวจับยึดชิปก็ใช้ที่หนีบกระดาษ แบบปากแบนๆ หนีบไว้แทนก็ได้ นำตะกั่วเม็ดขนาดที่ใช้บอลกับตัวไอซีที่กำลังทำการรีบอลมาโรยลงบนเพลตแล้วเก ลียให้เม็ตตะกั่วลงไปในช่อของเพลตจนครบทุกช่อง เอาตะกั่วเม็ดที่เหลื่อออกจากเพลต และตัวจับยึดชิป

ใช้นิ้วลูบกดเบาลงบนเม็ด ตะกั่วที่อยู่ในช่องของเพลตรีบอลเพื่อให้เม็ดตะกั่วฝังลงไปกับฟลั๊กที่ทาง ไว้และสัมผัสกับผิวของจุดบัดกรีบนตัวไอซี

ใช้หัวเป่าลมร้อนเป่าลงบน เม็ดตะกั่วให้ละลายติดกับจุดบัดกรีบนตัวไอซีคนครบทุกเม็ด ควรเป่าไล่ความร้อนให้เป็นแนวเดียวกัน และค่อยเป่าแบบให้ความร้อนสม่ำเสมอ ไม่ควรใช้ความร้อนเฉพาะที่เป็นเวลานาน

ทิ้งไว้สักครู่ให้เย็น ทำความสะอาดฟล๊กด้วยทินเนอร์ แล้ค่อยๆแกะเพลตออกจากตัวไอซี ถ้าไม่ทำความสะอาดก่อนความหนึดของฟลั๊กที่โดนความร้อนแล้วจะยึดเพลตกับตัวไอ ซีไว้ทำให้แกะออกยาก

หลังจากแกะเพลตออกแล้วถ้าเห็นว่าแนวของเม็ดตะกั่วขาไอซีที่รีบอลแล้วไม่เป็นระเบียบ หรือติดไม่แน่นกับตัวไอซี ให้ทาฟลั๊กRMA223-uv แล็ก น้อย แล้วใช้หัวเป่าลมร้อนเป่าอีกครั้งเพื่อให้ตะกั่วละลายและมีการดึงตัวเองเข้า หาจุดบัดกรีแต่ละจุด ก็จะได้แนวของขาไอซีที่เป็นระเบียบสวยงาม

สำหรับผู้ที่ชำนาญแล้ว หรือจะฝึกความชำนาญให้ถอดเพลตออก แล้วใช้ลมร้อนเป่าเพื่อละลายตะกัวให้ติดกับตัวไอซีได้เลย ซึ่งวิธีนี้จะใช้กับกรณีที่เพลตไม่ค่อยทนความร้อน มีการขยายตัว บิดงอ โก่งขึ้นมาเมือโดนความร้อน เพราะเพลตคุณภาพต่ำราคาถูกจะใช้วัสดุที่ไม่ใช่สแตนเลสแท้ หรือสแตนเลสเกรดดี ดังนั้นเวลาเลือกซื้อเพลตก็ควรดูเกรดของเพลตด้วย ถ้าเพลตคุณภาพดีก็เป่าลงบนเพลตได้เลย ไม่ต้องระมัดระวังมาก ใช้เวลาน้อย แต่ถ้าเพลตแบบคุณภาพต่ำก็ต้องถอดเพลตออกตอนเป่าลมร้อนเพื่อรีบอล ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญจริงๆ จึงจะทำได้ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวไอซี หรือเป่าลมร้อนแล้วตะกัวไหลไปรวมกัน ปลิวหลุดไปบ้าง ดังนั้นผู้ที่จะรีบอลด้วยวีธีนี้ควรฝึกทักษะความชำนาญให้ดีก่อน

ข้อควรระวังในการรีบอล

  • ไม่ควรใช้ลมร้อนด้วยความ ร้อนสูงเกินไปเพราะจะทำให้เกิดการสะสมความร้อนในตัวไอซีหรือเกิดรอยใหม้ ผิวของไอซีบวมปูดขึ้นมา ทำให้ไอซีเสียหาย

  • ไม่ควรใช้ลมร้อนด้วยลมแรงเพราะจะทำให้เม็ดตะกั่วปลิวหลุดขี้นมาจากช่องของเพลต

  • ไม่ควรใช้ฟลั๊กในปริมาณ มาก เมื่อฟลั๊กโดนความร้อนจะละลายแล้วเดือดดันเม็ดตะกั่วให้ลอยขึ้นหลุดจากช่อง ของเพลตไปรวมกับเม็ดตะกั่วในช่องอื่นๆ ทำให้ตำแน่งนั้นขาดไป และทำให้เม็ดที่ไปรวมนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้น และแกะเพลตออกไม่ได้

Hits: 430

บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผน กลยุทธ์การตลาด ชี้นำแนวทางการตลาดได้อย่างชัดเจน
eco-frame จำหน่าย กรอบรูปราคาโรงงาน กรอบรูปราคาส่ง https://www.eco-frame.com
จำหน่าย โน๊ตบุ๊คมือสอง เมนบอร์ดมือสอง บริการ ซ่อมโน๊ตบุ๊ค และ ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ซ่อมเมนบอร์ด บทความ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, ข้อมูลการ สอนซ่อมเมนบอร์ด สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนซ่อมเมนบอร์ด เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือเปิดร้าน ซ่อมบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
บริการ รถตู้ รถบัส VIP ให้ช่า รถตู้รับส่งพนักงาน, รถบัสรับส่งพนักงาน, รถรับส่งพนักงาน
หจก.โฮมไอทีเซอร์วิส รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (printer) จำหน่ายอะไหล่เครื่องปริ้น ซ่อมเครื่องพิมพ์ รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ซ่อมปริ้นเตอร์ ทุกรุ่นทุกอาการเสีย