เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอมรมได้พัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ ในการซ่อมโน๊ตบุ๊ค ในระดับเมนบอร์ด
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดเตรียม และดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมโน๊ตบุ๊คได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง
  • เพื่อ นำอุปกรณ์ โน๊ตบุ๊คที่ชำรุดแต่ยังสามารถซ่อมได้ กลับมาใช้ได้อีกครั้ง เป็นการลดค่าใช้จ่ายและใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าสูงสุด

หัวข้อการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง
ทฤษฏี ปฏิบัติ
ความปลอดภัยในการทำงาน 1 0
เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 0
การถอดเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆบนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 8
อิเลคทรอนิกส์สำหรับช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 2
หลักการทำงาน ส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊ค การถอดประกอบโน๊ตบุ๊ค 1 2
ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 0
บล๊อกไดอะแกรม และวงจรอิเลคทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 4 0
เทคนิคการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆ 2 2
การวัดและประเมินผล

เนื้อหา

ความปลอดภัยในการทำงาน 

เรียน รู้ข้อควรระวัง และความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า และเครื่องมือซ่อมที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องมือซ่อมที่ให้ความร้อน น้ำยาเคมีภัณฑ์ ทีใช้ในการซ่อม อุปกรณ์ของมีคมต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  และความเสียหายต่างๆอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เรียนรู้ความปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ชิ้นงาน และสถานประกอบการ

เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 

ทำ ความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ น้ำยาเคมี อุปกรณ์ช่วยเหลือในการซ่อมต่าง เพื่อให้ใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมได้อย่างถูกต้อง เช่นหัวเป่าลมร้อน หัวแร้ง เครื่องถอดเปลี่ยนไอซี BGA VGA คุณสมบัติของฟลั๊กแต่ละชนิด มัลติมิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด เครื่องโปรแกรมอีพรอม ฯลฯ

การถอดเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆบนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 

เรียน รู้และฝึกปฏิบัติ การถอดเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์บนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค การถอดเปลี่ยนพอร์ดต่างๆ การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ( R C L DIODE FET IC) แบบ SMD, การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ IC BGA VGA การรีบอลขาไอซี BGA VGA การถอดเปลี่ยน socket ขนาดเล็กต่างๆ

อิเลคทรอนิกส์สำหรับช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 

เรียน รู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆที่ใช้ในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค คุณสมบัติ รูปร่าง การตรวจวัดดีเสีย

หลักการทำงานและส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊ค การถอดประกอบโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คโดยรวม ส่วนประกอบต่างๆของโน๊ตบุ๊ค หลักการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ การถอดประกอบโน๊ตบุ๊คอย่างถูกวิธี

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 

เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุค หน้าที่และการทำงานของตัวอุปกรณ์ไอซีวงจรรวมต่างๆ  POST กระบวนการเริ่มระบบของโน๊ตบุ๊ค การเฟลช BIOS โน๊ตบุ๊ค

บล๊อกไดอะแกรม และวงจรอิเลคทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 

เรียน รู้บล๊อกไดอะแกรมของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คโดยรวม และแบบแยกส่วนตามอุปกรณ์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เรียนรู้วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค วงจรภาคจ่ายไฟ และวงจรส่วนประกอบต่างๆ

เทคนิคการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 

เรียน รู้เทคนิกการตรวจซ่อม การตรวจวัด การวิเคราะห์วงจรโดยรวม เพื่อทำการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คได้อย่างรวดเร็วและตรง ประเด็น

Hits: 212

บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผน กลยุทธ์การตลาด ชี้นำแนวทางการตลาดได้อย่างชัดเจน
eco-frame จำหน่าย กรอบรูปราคาโรงงาน กรอบรูปราคาส่ง https://www.eco-frame.com
จำหน่าย โน๊ตบุ๊คมือสอง เมนบอร์ดมือสอง บริการ ซ่อมโน๊ตบุ๊ค และ ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ซ่อมเมนบอร์ด บทความ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, ข้อมูลการ สอนซ่อมเมนบอร์ด สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนซ่อมเมนบอร์ด เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือเปิดร้าน ซ่อมบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
บริการ รถตู้ รถบัส VIP ให้ช่า รถตู้รับส่งพนักงาน, รถบัสรับส่งพนักงาน, รถรับส่งพนักงาน
หจก.โฮมไอทีเซอร์วิส รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (printer) จำหน่ายอะไหล่เครื่องปริ้น ซ่อมเครื่องพิมพ์ รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ซ่อมปริ้นเตอร์ ทุกรุ่นทุกอาการเสีย