mainboard and notebook repair knowledgement

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

เพื่อ เผยแพร่ความรู้การซ่อมเมนบอร์ด (mainboard repair knowledgement) และการซ่อมโน๊ตบุ๊ค ระดับเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค (notebook repair knowledgement) บนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบเอกสาร html ไฟล์วีดีโอ ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ท่านที่สนใจที่จะศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค เรียนซ่อมเมนบอร์ด กันแบบฟรีๆ ทั้งในรูปแบบของบทความ และไฟล์มัลติมีเดียสอนซ่อมเมนบอร์ดซึ่งรวบรวมความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ ไช้ได้หลากหลาย เราให้ความรู้แบบสารธณไม่ปิดกั้นผู้ใด ท่านเห็นว่าส่วนใหนควรเป็นประโยชน์กับท่าน ก็นำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย

บริการฝึกอบรมช่างซ่อมเมนบอร์ด และเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ตั้งแต่ ปี 2548 เป็นต้นมาเราฝึกอบรมผู้สนใจเป็นช่างซ่อมเมนบอร์ดไปแล้วไม่น้อยกว่า 100 ท่าน ช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ไม่น้อยกว่า 150 ท่าน ซึ่งท่านผู้สนใจเหล่านี้ส่วนหนึ่ง ประมาณ 80 เปอร์เซ็น ได้ใช้ความมุ่งมั่น พยายาม จนประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ยกระดับอาชีพจากร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นร้านซ่อมเมนบอร์ด และร้านซ่อมโน๊ตบุ๊ค ก็ขอให้ท่านมีความก้าวหน้า มีความเจริญในวิชาชีพยิ่งๆขึ้นไปครับ

บริการงานซ่อมเรา มีบุคลากรผู้ชำนาญ การซ่อมเมนบอร์ด บริการท่าน ทั้งเมนบอร์ด พีซี และ เมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เราใส่ใจในบริการ ดูแลทรัพย์สินลูกค้าดุจรักษาทรัพย์สินของเราเองในการให้บริการซ่อม โน๊ตบุ๊ค ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ เรามีช่างผู้ชำนาญงานซ่อมที่ฝึกอบรมเป็นการภายในองค์กร มีการค้นคว้าวิจัยปัญหาด้านงานซ่อมอยู่ตลอด เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ พร้อมทั้งมีการพัฒนาเทคนิค ความรู้ ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ได้คุณภาพของชิ้นงานซ่อมที่ดีที่สุด ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า.

 

Hits: 9469

บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผน กลยุทธ์การตลาด ชี้นำแนวทางการตลาดได้อย่างชัดเจน
eco-frame จำหน่าย กรอบรูปราคาโรงงาน กรอบรูปราคาส่ง https://www.eco-frame.com
จำหน่าย โน๊ตบุ๊คมือสอง เมนบอร์ดมือสอง บริการ ซ่อมโน๊ตบุ๊ค และ ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ซ่อมเมนบอร์ด บทความ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, ข้อมูลการ สอนซ่อมเมนบอร์ด สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนซ่อมเมนบอร์ด เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือเปิดร้าน ซ่อมบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
บริการ รถตู้ รถบัส VIP ให้ช่า รถตู้รับส่งพนักงาน, รถบัสรับส่งพนักงาน, รถรับส่งพนักงาน
หจก.โฮมไอทีเซอร์วิส รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (printer) จำหน่ายอะไหล่เครื่องปริ้น ซ่อมเครื่องพิมพ์ รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ซ่อมปริ้นเตอร์ ทุกรุ่นทุกอาการเสีย